Inspekcja i monitoring TV kanalizacji

Dzięki wykorzystaniu kamerowania kanalizacji CCTV możemy wykonać:

 • inspekcje kanalizacji i rur wewnętrznych i zewnętrznych
 • monitoring pionów kanalizacyjnych
 • monitoring poziomów kanalizacyjnych
 • diagnostykę kanalizacji i rur z wyszczególnieniem rodzaju i miejsca usterki
 • monitoring kamerą sprawdzający poprawność wykonanej instalacji kanalizacyjnej,
 • inspekcja nowo wybudowanej kanalizacji oraz monitoring powykonawczy do jej odbioru,
 • odszukanie niewidocznych na powierzchni studzienek
 • określenie lokalizacji przyłączy
 • identyfikację miejsc awaryjnych takich jak: spękań, załamań, zatorów, przemieszczeń ,wrastających korzeni, przecieków, wycieków  oraz innych nieprawidłowości występujących w czasie eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
 • przegląd odbiorowy nowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem.

inspekcja kanalizacji kielce


W ramach świadczonej usługi klient otrzymuje:

 • wysokiej jakości film na płycie DVD z nagranym przebiegiem inspekcji,
 • szczegółowe dane o badanym odcinku kanalizacji,
 • raport pisemno-graficzny,
 • zdjęcia z zaobserwowanych nieprawidłowości

Pracujemy przy użyciu profesjonalnych cyfrowych kamer wideo.

Zapis z monitoringu dostępny jest natychmiast po zakończeniu prac.

Materiał video umożliwia ocenę stanu technicznego instalacji w przypadku awarii lub jej kontroli po wykonaniu lub naprawie. W trakcie inspekcji można jednoznacznie stwierdzić wady wykonawcze takie jak: nieszczelność złączy, uszkodzenia mechaniczne rur, nieprawidłowe spadki czy przeszkody w postaci gruzu, cegieł czy zastygniętego na dnie betonu i wiele innych.

Kamera wyposażona jest w licznik odległości pozwalający precyzyjnie określić miejsce uszkodzenie lub niedrożności, długość instalacji itp. Obsługiwane średnice od 50 mm do 300mm.

Dlaczego i kiedy warto wykonywać inspekcje kanalizacji?

Podgląd tego co dzieje się w przewodach kanalizacyjnych jest bardzo istotny i może pomóc w utrzymaniu sprawnej instalacji kanalizacyjnej ale pozwala również uniknąć wielu kosztów związanych z wymianą i naprawą sieci.

Kamerowanie rur w miejscach występowania częstych zatorów i awarii pozwala na dokładną lokalizację i wykrycie przyczyny powstawania powtarzającego się problemu. Inspekcja ogranicza koszty związane z usuwaniem awarii kanalizacyjnych poprzez dostosowanie skutecznej metody rozwiązywania zaistniałego problemu. Przegląd instalacji kanalizacyjnych kamerą w celu ustalenia stanu rur, pozwala odpowiednio wcześnie reagować na związane z eksploatacją problemy, np.: przerastające korzenie, pęknięcia, osady: tłuszcz, beton, piach itp. co w rezultacie zapobiega poważnym awarią.

Zgodnie z Polską Normą „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych ”(PN-EN 1610 -2002r), zgodnie z pkt. 12, po zakończeniu montażu przewodów powinny być  przeprowadzone kontrole wizualne. Zgodnie z Polską Normą PN-EN13508-2 i punktem 5.2 tej normy kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągów od wewnątrz ” przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej przeznaczonej do tych celów.

Oferowany przez nas monitoring kanalizacji zawsze przeprowadzamy w sposób w pełni profesjonalny i przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, a wszelkie prace wykonują prawdziwi fachowcy z długim doświadczeniem w branży.
 
W sprawie cen i terminów inspekcji prosimy o kontakt.